h1 ENND – Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković

h2 ENND – Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković

h3 ENND – Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković

h4 ENND – Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković

h5 ENND – Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković
h6 ENND – Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković

© ENND d.o.o. All rights reserved. 2020

Arhitektonski studio „ENND“ osnovali su arhitekte Ela Nešić i Danilo Nedeljković 2006. godine, potencirajući autorski pristup arhitekturi i građenju.
Kontinuirano se bave arhitektonskim projektovanjem i realizacijama objekata različitih namena i tipologija, od enterijera, preko rekonstrukcija, do većih projekata, rađenih samostalno, ili u partnertstvu sa drugim kolegama i studijima.
Dobitnici su više domaćih i inostranih nagrada i priznanja za realizovane objekte, kao i za projekte i konkurse.
Radovi studija publikovani su u stručnoj literaturi, na svetskim arhitektonskim portalima, i prezentovani na mnogim izložbama.