AK 16 - Ekstenzija stambenog objekta u ul. dr Aleksandra Kostića 16, Beograd. Projektovano/ realizovano: 2006/2013....