Konkurs za idejno rešenje Vinskog sela kompleksa Šipčanik, Tuzi, Crna Gora. Projektovano 2009. (koautori: Sanja Ćirić, Jelena Radojević)...