Konkurs za idejno rešenje Vinskog sela kompleksa Šipčanik, Tuzi, Crna Gora. Projektovano 2009. (koautori: Sanja Ćirić, Jelena Radojević)...

Podostrog - Kompleks vila sa pratećim objektima. Koautori: Ivan Obradović i Mina Obradović. Lokacija: Budva, Crna Gora. Projektovano: 2015....